Přečištění špinavých olejů

Pro Naše zákazníky jsme připravili novou službu :

- separování špinavého oleje(od  vody,pevných částic a jiných nechtěných látek),které vlastní a chtějí případně použít pro vytápění  vlastních prostor.