Služby 

Neustále se snažíme zkvalitňovat a rozšiřovat poskytované služby. Důkazem toho, že jdeme správným směrem, je stále větší počet našich           spokojených zákázníků.

  •   Zajištujeme poradenství v oblasti vytápění topnými oleji,které je založeno         
  •       na nejmodernějším způsobu spalování,za použití moderních olejových hořáků,
  •          kde spolupracujeme s dodavateli,při realizacich plně vybavených kotelen na topný olej
  •              
Jaké zvolit topné médium a kolik za komfortní vytápění platit jsou otázky, které si pokládá zájemce o rekonstrukci uhelné kotelny, nebo o instalaci moderního olejového topení zejména v oblastech, kde není zaveden zemní plyn,při volbě nového systému topení např.při výstavbě rodinného domu.
  • Při volbě našeho topného média lze ušetřit až 30% nákladů na palivo.
  • Vlastnosti topného oleje

Topný olej na bázi odpadních olejů.
Naše firma Vám nabízí levné vytápění   za dobrou cenu, která konkuruje i jiným komoditám ve vytápění.

Olej se získává úpravou minerálních odpadních olejů,tak aby byl v souladu, s normou ČSN 65 6690

Topné oleje na bázi odpadních  olejů,musí splňovat kvalitativní požadavky uvedené v ČSN 65 6691.

Při spalování topného oleje na bázi odpadníno oleje,nesmí vznikat jiné nebo větší emise,než při spalování topných olejů podle ČSN 65 7991

  •