Společnost AR oil spol. s r.o. byla založena v roce 2010.
Firma se zabývá sběrem a zpracování upotřebených olejů podle norem české legislativy,
podle  zákona č. 185/2001 a vyhlášky MŽP č. 383/2001.
 
-Nabízíme Vám  služby v oboru sběru, likvidace a  recyklace  minerálních odpadních olejů.
- Vaše odpadní oleje odebereme v sudech,plastových boxech(IBC) i cisternou.
- Logistika dle platné legislativy ADR
- Nabízíme nejen kvalitní produkt upravený na speciálních strojích za rozumné ceny, ale také pomoc našeho plně vyškoleného  personálu.
- Vystavování dokladů o ekologické likvidaci na odebrané oleje
- Služba spojená s výrobou tepla:
  • Technické a ekonomické posouzení výhodnosti celého záměru
  • Dodání nových olejových kotlů na výrobu tepla
  • Zabezpečení kompletního provozu kotelny vlastním personálem.
  • Zajištění údržby a rychlé odstranění závad na zdroji tepla.
  • Vše v souladu s předpisy o ochraně ovzduší a v souladu s předpisy o vyhrazených technických zařízení.
  • Předpokládaná úspora je pro Vás odhadována cca až 30 % oproti stávajícím nákladům. 

 

                Tak neváhejte a kontaktujte Naši společnost a vše zařídíme za Vás.